Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

 

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 - SATICI
Ünvanı: Enes Gözlükçü (Bundan sonra enesgozlukcu.com veya SATICI olarak anılacaktır)
Adresi: Şazibey Mah. Stad Cd. Zirve Apt. Altı No: 19-A 46040 Onikişubat / Kahramanmaraş
Telefon: 0344 235 35 33
Eposta: info@enesgozlukcu.com

 

1.2 - ALICI

ENES GÖZLÜKÇÜ'ye www.enesgozlukcu.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("üye")

 

MADDE - 2 KONU

İşbu Sözleşme'nin konusu Enes Gözlükçü’nün sahip olduğu internet sitesi www.enesgozlukcu.com 'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

MADDE 3 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. üye, www.enesgozlukcu.com internet sitesine veya Enes Gözlükçü mobil uygulamasına üye olurken 18 yaşından büyük olduğunu, verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Enes Gözlükçü' nün bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. üye, Enes Gözlükçü tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Enes Gözlükçü’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Enes Gözlükçü 'nün söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. üye www.enesgozlukcu.com internet sitesini veya Enes Gözlükçü mobil uygulamasını kullanırken mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. üye, www.enesgozlukcu.com internet sitesini veya Enes Gözlükçü mobil uygulamasını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.enesgozlukcu.com internet sitesinde veya Enes Gözlükçü mobil uygulamasında üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlamaktadır. Bu görüş ve düşüncelerin Enes Gözlükçü ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Enes Gözlükçü’nün üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Enes Gözlükçü, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. üye, www.enesgozlukcu.com internet sitesinin veya Enes Gözlükçü mobil uygulamasının kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Enes Gözlükçü’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Enes Gözlükçü 'ye bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Enes Gözlükçü 'ün üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Enes Gözlükçü’nün her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Enes Gözlükçü’nün hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.enesgozlukcu.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Enes Gözlükçü mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Enes Gözlükçü tarafından www.enesgozlukcu.com internet sitesinin veya Enes Gözlükçü mobil uygulamasının iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir.

3.12. Enes Gözlükçü kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Enes Gözlükçü, üyenin enesgozlukcu.com internet sitesi veya Enes Gözlükçü mobil uygulaması üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. ALICI, www.enesgozlukcu.com internet sitesine veya Enes Gözlükçü mobil uygulamasına üye olurken özel indirim ve kampanyalar ile çeşitli ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili pazarlama faaliyetleri kapsamında Enes Gözlükçü 'nün tarafıma e-posta göndermesine onay veriyorum. Onayına tıklayarak onay vermesi durumunda tarafına özel indirim ve kampanyalar ile çeşitli ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili pazarlama faaliyetleri kapsamında Enes Gözlükçü ’nün kendisine e-posta gönderilmesine izin verdiğini kabul ve beyan etmektedir. Müşteri bülten üyeliğinden çıkmak için Hesabım, üyelik Bilgilerim bağlantısından Bilgileri Güncelle alanına tıklayarak tercihini değiştirebilir ya da tarafına gönderilen e-postaların alt kısmında bulunan bülten üyeliğinden çıkmak istiyorum bağlantısına tıklayarak bülten üyeliğinden çıkabilir.

3.14. Enes Gözlükçü, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Enes Gözlükçü 'e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Enes Gözlükçü haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Enes Gözlükçü tarafından web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Enes Gözlükçü web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Enes Gözlükçü, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Enes Gözlükçü web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Enes Gözlükçü, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Enes Gözlükçü 'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

MADDE 4 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Enes Gözlükçü tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Enes Gözlükçü üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

MADDE 5 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda tüketici heyeti ve mahkemeleri yetkilidir.