Retina

blog

Retina göz kürenin  en iç kısmında yer alan sinir tabakasıdır.

Göz bir fotoğraf makinesine benzer. Retinayı fotoğraf makinesindeki görüntüyü kaydeden film gibi düşünebiliriz. Fotoğraf makinesinin objektif kısmını gözün kırıcı ortamları (gözyaşı film tabakası, kornea, lens), diaframını pupilla (göz bebeği), filmi ise retina oluşturmaktadır.

Retina iki bölümden oluşur.

1. Işık algılayan bölüm: Dokuz kattan oluşur. İçinde birbiri ile ilişkili üç farklı sinir hücresi (nöron) vardır.

Birinci nöron: Fotoreseptör hücreler (ışığı alğılayan hücreler) Koni-basil (çubuk) hücreleri.

Koni hücreleri renkli görmeyi sağlar

Basil (çubuk) hücreleri ışığı algılar.

İkinci nöron: Bipolar (iki kutuplu) hücreler. Işığı algılayan hücrelerle (ganglion) hücreleri arasında bağlantıyı sağlarlar.

Üçüncü nöron: Ganglion hücreleri hücrelerin uzun uzantıları (akson), sinir liflerini, sinir lifleride beyine giden görme sinirini oluşturur.

2. Işık algılamayan bölüm: Pigment epiteli