Konjonktiva

blog

Gözün biyolojik zırhı olarak kabul edilen konjonktiva, ince saydam bir zardır. Korneanın sınırlarından başlar, gözün skleranın ön yüzeyini kaplar ve oradan kıvrılarak göz kapağının içini kirpiklere kadar sararak örter.

Konjonktivanın işlevleri

Gözün kornea ve sklerasının göz kapaklarınından hasar görmeden kolayca hareket edebilmesini sağlar.

Gözün iç kısmının dış dünyadan ayrılmasını sağlar.

Fiziksel bir bariyer görevi yaparak tozların, yabancı cisimlerin, mikropların göz küresinin arka kısımlarına ulaşarak iltihap oluşturmasını engeller.

Üzerindeki kan damarları yardımıyla üzerine düşen yabancı mikroorganizmaları etkisiz hale getirir.

Temel gözyaşı salgısını üreten salgı hücrelerini barındırır.

Göz yaşı filminin en içten tabakasını oluşturan müsin salgısıda konjokntivadaki özel hücrelerde yapılır.